HERƏNT

(Gədəbəy)
əkilmiş sahənin arasında qalan şumlanmamış yer. – Quzu yəlif herəntə çıxmışdı

Bir cevap yazın