HELLƏMƏX’

I
(Qazax, Laçın, Tovuz)
tökmək, əndərmək. – Suyu birdən hellədi (Laçın); – Qazana helliyifsəη suyu, ətin dadını aparıf (Qaxax); – Ə, çualdakı buğdoyu aηırı hellə, də:rmanın ağzı boşa işdiyir (Tovuz)
II
(Şərur)
yuvarlatmaq (daş və s.)

Bir cevap yazın