HEL

I
(Qazax)
1. qayadan qopub yuvarlanan daş
2. uşaqların dağdan üzüaşağı dığırtdıqları daş. – Gəlin gedəx’, hel dığırrıyax
◊ Hel qoymax – dağdan üzüaşağı daş yuvarlatmaq. – Ay uşaxlar, gəlin, gedəx’ hel qoyax
II
(Naxçıvan)
qadınların boyunlarına bağladıqları rombşəkilli qızıl boyunbağı
III
(Çənbərək)
böyük, yekə. – Bir hel cü:yr vurmuşdu Qarasim, amba daηdı, heş kimə demədi

Bir cevap yazın