HEKLƏNMƏX’

(Goranboy)
yuvarlanmaq. – Dam təpədən hekləndi

Bir cevap yazın