HAYIXMAX

I
(Qarakilsə)
1. hücum etmək
2. irəli cummaq, şığımaq. – Hayıxır ki, öldürə, qoymullar
II
(Çənbərək)
özündən çıxmaq. – Mürtüz hayıxıf, saymır heş kəsdiyi

Bir cevap yazın