HAXDUS

haxdus vırmag:
(Salyan)
zəhmət çəkmək, çalışmaq. – Adam üç ay yayı haxdus vırır, yenə issədiyi kimi yaşamır

Bir cevap yazın