HATANA

(Gədəbəy, Gəncə, Qazax)
hanı? – Bə deyirdiη dayıη gəlif, hatana? – Ana, mə:m paltarım hatana? (Gədəbəy)

Bir cevap yazın