HARMA

I
(Qazax)
taxça. – Səniö:rüm papağın harmada qalsın
II
(Karvansaray, Qazax)
evdə dirəklərin üstünə qoyulan ağac. – Damın harması quruyuf (Qazax)

Bir cevap yazın