HARAMI

I
(Qarakilsə)
1. oğru
2. talançı, quldur. – Haramı başın kəsdi
II
(İrəvan)
dərə-təpəli yer
III
(İmişli)
səhra, düzənlik. – Mığan haramı yerdi, dağ-dərəsi yoxdu
IV
(Ordubad)
təknə içərisində hazır məhsul yeyən arı. – Arı pətəyində hazır məhsulu yeyən arıya haramı deyirix’

Bir cevap yazın