HAQQƏNNƏSİ

(Ağsu, Salyan)
düzü, həqiqətən. – Haqqənnəsi, sədir yaxşı adamdı (Ağsu). – Hamı taxsırı Mərdanda gördi, haqqənnəsi, onda taxsır olmadı (Salyan)

Bir cevap yazın