HAQDUS

(Salyan)
zəhmət
◊ Haqdus eləməg – çalışmaq, zəhmət çəkmək. – Uşağ dərsinə çox haqdus eliyir

Bir cevap yazın