HAPISDIX

(Gədəbəy)
pinti. – Nə hapısdıx adamdı Qulam!

Bir cevap yazın