HAPI

(Gədəbəy)
bax habba . – Nuru, gə sq: hapı vereyim

Bir cevap yazın