HANDAĞALA

(Çənbərək, Karvansaray)
heç olmasa. – Hajını çıxartdılar, handağala gedif özge:rdə işdijəx’ (Çənbərək)

Bir cevap yazın