HAMBILI

(Daşkəsən)
bax hambal II. – Hambılı öküzün qılçası qırılıf

Bir cevap yazın