HAMBILA

(Gədəbəy)
bax hambal II. – Hambılayı qoş, soηra da o birrərini

Bir cevap yazın