HALQƏRƏZ

(Meğri, Bakı)
xülasə, nəhayət. – Halqərəz Gülü babam gəlir, Ernəzirin binəvrəsin qoyur (Meğri); – Dedi ki, halqərez bına görə gələ bilməyib (Bakı)

Bir cevap yazın