HACIOQQAR

(Oğuz)
hacıleyləyə oxşar quş. – Hacıoqqar qışda olur, həşarat ye:r

Bir cevap yazın