HACIMORA

(Cəbrayıl, Zəngilan)
yabanı dərman bitkisi adı. – Hacımoranı yağnan döyüb qoyullar yara:n üsdə (Zəngilan); – Get bir az hacımora yığ (Cəbrayıl)

Bir cevap yazın