HAÇAREYZİN

(Borçalı)
sapand. – Uşaxlar ona de:llər haçareyzin

Bir cevap yazın