HAÇAMAYA

(İmişli)
dişi dəvə. – Haçamaya yaxşıdı yüngül yükə

Bir cevap yazın