HAηA

(Balakən, Borçalı, Qazax)
1. razılıq (Borçalı, Qazax); – Sonoyu Kərimə isde: llər, axşam haηa almağa gəlmişdilər, qız özü də haηasını verif (Qazax)
2. bəli (Balakən). – İki beləjə ağsaqqal göndəre:rix’, qızın hanasıη ale:rıx (Borçalı); – Rəşid, sən buzovlara su verdinmi? – Haηa

Bir cevap yazın