HƏNA

HƏNA I is. [ ər. ] Xına, boyaq. Ağzı piyaləsən, gərdəni mina; Nazik əllərində innabı həna (M.P.Vaqif).

HƏNA II is. [ ər. ] Yersiz deyilən söz. Heç hənanın yeridir?

 

HƏNA sözü nədir? – HƏNA sozu nedir? – HƏNA sözünun mənası – HƏNA sozunun omonimi – HƏNA sözünün omonimi – HƏNA omonimi – HƏNA basqa menasi var mi? – HƏNA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın