GÜRGƏNİ

(Ağdam, Bərdə, Borçalı)
buğda növü. – Gürgəni buğdanın çörəyi yaxşı olmur (Ağdam)

Bir cevap yazın