GÜRGƏNƏ

(Meğri)
qorxaq. – Gözüm su işmer Fəxratdan, çox gürgənə uşaxdı

Bir cevap yazın