GÜRGƏLƏMƏX’

(Cəbrayıl)
gözümçıxdıya salmaq, bezikdirmək. – A:z, o da bacı qızıdı dayna, uşağı niyə gürgəliyirsəη

Bir cevap yazın