GUR

GUR I sif. Toplu. Nəsrullanın iri gözləri yuxusuzluqdan qızarmış, gur saçları səliqəsiz halda alnına tökülmüşdü (Q.İlkin).

GUR II sif. Güclü, iti, dalğalı. Krandan axan gur suyun şırıltısı, yuyulan saxsı qabların cingiltisi söhbəti davam etdirməyə mane oldu (Q.İlkin).

GUR III sif. Bərk, uca. Otağa gur və zəhmli bir səs yayıldı (İ.Şıxlı).

 

GUR sözü nədir? – GUR sozu nedir? – GUR sözünun mənası – GUR sozunun omonimi – GUR sözünün omonimi – GUR omonimi – GUR basqa menasi var mi? – GUR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın