GÜNAĞAŞI

(Şəmkir)
gün düşən yer. – Gəlin bu günağaşıda oturuf bir əz qızınax

Bir cevap yazın