GÜNƏLGƏ

(Bərdə)
daldalanacaq. – Yevlaxdan gələndə yolda məni yağış tutdu, dönüf qarağacın divində özümə günəlgə qayırdım

Bir cevap yazın