GÜLVƏNG

(Tovuz)
toyda gəlin gətirilən vaxt verilən yemək. – Gülvəngdən soηra cama:t dağıldı

Bir cevap yazın