GÜLŞƏFTƏLİ

(Lənkəran)
dördkünc baş yaylığı. – Qıza, Sima, gülşəftəlin hanı?

Bir cevap yazın