GÜLLAHLAMAX

(Çənbərək)
bir nəfəsə içmək. – Sudan yaman güllahladım, genə susalığım qaşmadı

Bir cevap yazın