GÜLLƏMƏX’

I
(Ağdam, Füzuli, Şamaxı)
təndir çörəyinin üzündə yanıq qabarcıqlar əmələ gəlmək. – Bir təndir çörəyin hamısı güllədi (Ağdam); – Çörəyim güllədi (Füzuli)
II
(Ağdam, Bərdə, Mingəçevir, Zəngilan)
baramaqurduna veriləcək yarpağın çubuqlarının odun hissəsini kəsib atmaq. – Yarpaxları güllə, so:ra qəyit dəriz bağla (Zəngilan)

Bir cevap yazın