GÜLƏBZAY

(Ordubad)
mürəbbəqabı. – Güləbzay saxsıdan olar, şüşədən olar

Bir cevap yazın