GÜJÜLƏMƏX’

(Füzuli)
arğac vermək. – Gücü ağacı qoyub güjülüyürüx’

Bir cevap yazın