GÜFLƏMƏX’

(Çənbərək, Tovuz)
məc. – çox yemək. – Əyə, bu ətdən az güfləsəηə (Çənbərək)

Bir cevap yazın