GÜƏZƏ

(Çənbərək)
bax göyəzə . – Güəzə adam həmməşə adamı xəjələt elər

Bir cevap yazın