GÖZƏMƏX’

(Gədəbəy, Qazax, Tovuz)
toxumaq, hörmək. – Bu coravı gözüyüf qışda geyijəm (Tovuz)

Bir cevap yazın