GÖYBUYNUZ

(Tovuz)
üçillik camış düyəsi. – Göybuynuz yaman anqırır, də:n kalə:lir (kələ gəlir)

Bir cevap yazın