GÖYƏRMƏK

GÖYƏRMƏK I f. Bitkinin yerdən təzəcə göz verməsi. Qayaların qoltuğunda barmaq-barmaq gicitkən göyərir.

GÖYƏRMƏK II f. Müəyyən təsir nəticəsində, bədəndə, qollarda və s.-də əmələ gələn göylük. Bütün bədəni göyərmiş, üzü şişmişdi (S.Rəhman).

 

GÖYƏRMƏK sözü nədir? – GÖYƏRMƏK sozu nedir? – GÖYƏRMƏK sözünun mənası – GÖYƏRMƏK sozunun omonimi – GÖYƏRMƏK sözünün omonimi – GÖYƏRMƏK omonimi – GÖYƏRMƏK basqa menasi var mi? – GÖYƏRMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın