GÖVƏRƏX’

(Kəlbəcər)
bax göbələx’ . – Ağız, o gövərəyi gədiyə ver, ojağa atıf yisin

Bir cevap yazın