GÖVƏH

(Ağdaş)
təkərdə ox keçən hissənin adı, arabanın topu. – Yaxşı gövəh innafdan <ağac növü> olar

Bir cevap yazın