GÖTÜRYƏ

(Qazax, Şəmkir)
xəncər keçirmək üçün kəmərə bağlanan ilmək

Bir cevap yazın