GÖRÜŞ

GÖRÜŞ I is. Başqa bir şəxslə və ya kütlə ilə söhbət etmək, danışmaq üçün ayrılan vaxt. Bu görüşdən sonra tez-tez professorgilə gedirdim (C.Bərgüşad).

GÖRÜŞ II is. Fikir, münasibət, dünyagörüşü. Bizdə hüquq elmi nə qədər inkişaf edərsə, o qədər də cinayətlər azalmış olar, o qədər də bizim adamların görüş dairəsi genişlənər (S.Rəhimov).

 

GÖRÜŞ sözü nədir? – GÖRÜŞ sozu nedir? – GÖRÜŞ sözünun mənası – GÖRÜŞ sozunun omonimi – GÖRÜŞ sözünün omonimi – GÖRÜŞ omonimi – GÖRÜŞ basqa menasi var mi? – GÖRÜŞ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın