GÖRMƏK

GÖRMƏK I f. Müşahidə etmək; rastlaşmaq. Gözümə bir qara keçmiş görünür; Bir qara keçmiş ki, bizdən uzaqdır (S.Vurğun).

GÖRMƏK II f. İcra etmək, yerinə yetirmək. Lakin bu sahədə də əslində heç bir iş görülməmişdi.

 

GÖRMƏK sözü nədir? – GÖRMƏK sozu nedir? – GÖRMƏK sözünun mənası – GÖRMƏK sozunun omonimi – GÖRMƏK sözünün omonimi – GÖRMƏK omonimi – GÖRMƏK basqa menasi var mi? – GÖRMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın