GO:RASANNIĞ

(İmişli)
qəbiristanlıq. – Bı yer go:rasannığeymış

Bir cevap yazın