GÖNTÖY-GÖNTÖY

(Gədəbəy)
tərstərs. – Nə: maηa göntöy-göntöy baxersaη; – Göntöy-göntöy danışma:η

Bir cevap yazın