GÖGƏNDAZ

(Kürdəmir)
göyümtül. – Nemissərin gögəndaz mahuddan paltarı olurdu

Bir cevap yazın