GÖDƏNBAĞIRSIX

(Füzuli)
bax gödənbağırsax . – Bağırsıx cürbəcürdü: şirin bağırsıx, ajı bağırsıx, gödənbağırsıx

Bir cevap yazın