GÖDƏNBAĞIRSAX

(Şəmkir, Tovuz)
düz bağırsaq. – Gödənbağırsağı itdərə tulla, tişdərni dəyişsinnər

Bir cevap yazın